NEWYDDION

Datblygu amlieithrwydd mewn ysgolion cynradd yng Nghymru: Astudiaeth effaith

Cyhoeddwyd ein hastudiaeth effaith sy’n archwilio datblygiad amlieithrwydd yn ysgolion cynradd Cymru. Mae’r astudiaeth, a gomisiynwyd gan Gyngor Prydain Cymru, yn paentio darlun cadarnhaol ar gyfer potensial ieithoedd rhyngwladol i greu cenhedlaeth o ‘ddinasyddion byd-eang’ galluog, hyderus ac ymwybodol yn ddiwylliannol yng Nghymru trwy gyflwyno dysgu ieithoedd rhyngwladol yn ysgolion cynradd Cymru. Mae’r adroddiad hefyd yn amlinellu rhai o’r dulliau arloesol y mae athrawon yn eu defnyddio i integreiddio ieithoedd rhyngwladol i’r ystafell ddosbarth.

Mae’r astudiaeth effaith ar gael yma.