NEWYDDION

Cyhoeddi ymchwil i fenywod ifanc mewn gweithgareddau STEM a hyfforddiant yng Nghymru

Cwblhaodd Arad werthusiad ar gyfer Cynllun Addysg Beirianneg Cymru o brosiect tair blynedd y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd STEM Cymru 2. Mae canfyddiadau gwerthuso sy’n canolbwyntio ar weithgareddau STEM a menywod ifanc wedi’u cyhoeddi yn y ‘International Journal of Gender, Science and Technology’. Mae’r papur llawn ar gael yma.